Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling; eller för att låna några begrepp från fastighetsbranschen: Organisatorisk felsökning och felavhjälpning genom värdehöjande förbättringsåtgärder.

 

I samband med vår initiala kartläggning i vårt Chef- & Ledarstödsprogram undersöker vi verksamhetens utmaningar och framtida inriktning.

För nulägesanalys och framtagande av åtgärdsplan använder vi bl a InnoSurvey™ utvecklad av Innovation 360 Group.

 

Detta ger dig en unik möjlighet som Chef- & Ledare till djupa insikter om din verksamhet och dess innovationskraft, gällande styrkor och utvecklingsområden i jämförelse/benchmark med liknande verksamheter samt handfasta förbättringsförslag att ta ställning till.

 

Vi stöder dig genom hela förändringsprocessen så att du, ditt team, din organisation och verksamhet skall lyckas att bli ännu framgångsrikare!

Vill du veta mer?

 

Tel 070-654 81 10

info@campeador.se

Campeador Chef- & Ledarutveckling