Mentor Program

Mentor Program

Programmet varar oftast under 6-12 månader och består av 8-12 möten á 2 timmar

Innehåll

Programmet utformas individuellt för varje adept.

Nedan följer några exempel på ämnen som ingår i vårt mentorprogram för ny chef :

Arbetssituationen – mandat och befogenheter, arbetsbelastning, stöd.

Arbetsrelationer & arbetsklimat – konflikthantering, lagarbete, dialog.

Arbetssätt & metoder – arbetsrutiner och verktyg.

Ledarskap – eget och andras – hur kan mitt ledarskap utvecklas? Hur uppfattas/upplevs mitt ledarskap av andra?

Självinsikt – styrkor och utvecklingsområden, drivkraft och prestationer.

Stress & arbetsbelastning – hur hantera jäkt och press.

Chefsutveckling- Möjlighet att reflektera över egen och gruppens situation.

 

Adeptprofil

Mentorprogrammet riktar sig till dig som vill utvecklas i din nuvarande roll och växa i din karriär. Du har höga ambitioner och vill ständigt utmanas för att utveckla så väl dig själv som den organisationen du arbetar i. Du har uppvisad förmåga att driva projekt/företag och att leda människor. Programmet riktar sig till personer med olika erfarenhet och med olika roller inom fastighetsbranschen.

Vill du veta mer?

 

Tel 070-654 81 10

info@campeador.se

Campeador Chef- & Ledarutveckling